Περιγράμματα θέσεων
 • Εγκύκλιος  - 18 Οκτωβρίου 2016: "Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος  -  23 Νοεμβρίου 2016: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση - 21 Απριλίου 2017: " Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει."
 • Εγκύκλιος - 15 Μαΐου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης στα Υπουργεία"
 • Εγκύκλιος - 7 Ιουνίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 4 Αυγούστου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 8 Δεκεμβρίου 2017: "Εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 20 Απριλίου 2018: "Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση"
 • Εγκύκλιος - 17 Μαΐου 2018: "Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 • Εγκύκλιος - 9 Ιανουαρίου 2019: "Ένταξη των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα" 
 • Εγκύκλιος - 22 Οκτωβρίου 2019: "Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 
 • Εγκύκλιος- 14 Αυγούστου 2020 : "Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας"