Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Για να πιστοποιηθείτε ως «Διευθυντής Προσωπικού»  του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού ενός φορέα ή υπηρεσίας που δεν έχει απογραφεί άλλη φορά, θα πρέπει να προβείτε στα εξής βήματα:

α) Στέλνετε σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση πιστοποίησης.

Υπόδειγμα: Αίτηση Πιστοποίησης Διευθυντή Προσωπικού

β) Εάν είστε ο προϊστάμενος ή ο υπάλληλος που πρόκειται να πιστοποιηθεί ως «Διευθυντής Προσωπικού»

 • Μπαίνετε στην Eφαρμογή του Μητρώου.
 • Επιλέγετε «Είσοδος στην Υπηρεσία» και συμπληρώνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet. Σημειώνουμε ότι ο καθένας που εισέρχεται στην εφαρμογή μπαίνει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet. Προσοχή στην περίπτωση των γυναικών που υποβάλλουν φορολογική δήλωση μαζί με τον σύζυγό τους: πρέπει να καταχωρίσουν τους κωδικούς που αντιστοιχούν στον προσωπικό τους ΑΦΜ και όχι αυτούς με τους οποίους υποβάλουν την κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγό τους, γιατί οι τελευταίοι κωδικοί αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του συζύγου τους.
 • Επιλέγετε «Είσοδος»
 • Επιλέγετε «Εξουσιοδότηση».
 • Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Αιτήσεις Διευθυντή Προσωπικού».
 • Επιλέγετε «Υποβολή Νέας Αίτησης Δ/ντή Προσωπικού.
 • Συμπληρώνετε τα πεδία: Τηλέφωνο, Κινητό, E-mail, .
 • Συμπληρώνετε το πεδίο ΦΕΚ Σύστασης/Τροποποίησης Φορέα. Η μορφή του πεδίου είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, π.χ.540/Α/1985. Εάν δεν υπάρχει ΦΕΚ σύστασης, το πεδίο μένει κενό).
 • Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φορέα.
 • Δεν συμπληρώνετε το πεδίο «Εποπτεύων Φορέας». Αυτό θα συμπληρωθεί αυτόματα όταν συμπληρώσετε το πεδίο «Φορέας».
 • Στο πεδίο Φορέας επιλέγετε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πλαίσιο «Ονομασία» γράφετε μία χαρακτηριστική λέξη από το φορέα σας, προκειμένου η εφαρμογή να σας φέρει όλη την ονομασία του. Π.χ. για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, γράφετε τη λέξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», επιλέγετε «Εύρεση» και στην συνέχεια επιλέγετε τη σωστή τιμή από αυτές που θα φέρει η εφαρμογή.
 • Στο πεδίο «Η αίτηση αφορά αντικατάσταση προσωπικού» επιλέγετε ΟΧΙ. Από κάτω εμφανίζεται ένα πλαίσιο με την ονομασία «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Εκεί πληκτρολογείτε την ονομασία της Διεύθυνσης Προσωπικού του φορέα σας και, εάν ο φορέας δεν διαθέτει Διεύθυνση ή Τμήμα πληκτρολογείται την ονομασία του φορέα.
 • Επιλέγετε «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Το σύστημα αποστέλλει στο email  που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική σας αίτηση σχετικό μήνυμα με την πορεία της πιστοποίησης σας.

Μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δείτε επίσης και τις ήδη αιτήσεις που έχετε υποβάλει καθώς και την κατάσταση που βρίσκονται.

γ) Όταν η αίτηση πιστοποίησης εγκριθεί, θα λάβετε μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική σας αίτηση.