Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Για την μετακίνηση ενός υπαλλήλου, θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) και να επιλέξετε "Εισαγωγή Υπαλλήλων":

Αφορά όλες τις περιπτώσεις είτε αυτές αφορούν μετακινήσεις, είτε μετατάξεις, είτε μεταφορές από άλλους φορείς.

Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνουμε το ΑΦΜ και το επώνυμο του υπαλλήλου που πρόκειται να μεταταχθεί, μετακινηθεί ή μεταφερθεί στο φορέα μας.

Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι πιθανοί φορείς προέλευσης ώστε να επιλέξετε από ποιόν αιτείσθε την μεταφορά, μετάταξη ή μετακίνηση. Συμπληρώνετε την αιτιολογία που αιτείσθε την ενέργεια αυτή καθώς και την κατηγορία προσωπικού που θα εντάξετε τον υπάλληλο αλλά και την πιθανή ημερομηνία ισχύος αυτής.

Μόλις η Διεύθυνση Προσωπικού που ανήκει τώρα ο υπάλληλος εγκρίνει την αίτηση σας, ο υπάλληλος θα προστεθεί στη Διεύθυνσή σας και θα ενημερωθείτε για αυτή μέσω μηνύματος. Μέχρι τότε η ενέργεια έχει περαστεί στο Ιστορικό ενεργειών ως «εκκρεμής Μετάταξη».