Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Για την διαγραφή ενός υπαλλήλου, θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) και να επιλέξετε "Διαχείριση Προσωπικού":

Για να διαγράψουμε έναν υπάλληλο από τον φορέα μας επιλέγουμε, από την σειρά όπου βρίσκεται το όνομά του  "Διαγραφή".

Στην οθόνη που ανοίγει επιλέγουμε:

  • Αιτιολογία Διαγραφής
  • Ημερομηνία Ισχύος (Η ημερομηνία του πεδίου αναφέρεται στην πραγματική ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης και δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας. Για περιπτώσεις που η λύση της υπαλληλικής σχέσης  είναι απροσδιόριστη ή μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας και χρειάζεστε τη βεβαίωση διαγραφής θα πρέπει να ενεργήσετε μέσω της εφαρμογής «Μελλοντικές Διαγραφές».

Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» και στην τελευταία οθόνη το κουμπί  «Ολοκλήρωση»

Ο υπάλληλος πλέον είναι ανενεργός και δεν εμφανίζεται στη διαχείριση του προσωπικού σας.

Η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης διαγραφής εκτυπώνεται μέσα από την εφαρμογή «Ιστορικό Ενεργειών» κάνοντας μονό click με το mouse στην σχετική εγγραφή και μετά πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση Βεβαίωσης».