Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Για να υποβάλλετε αίτηση αντικατάστασης σε ένα φορέα ή υπηρεσία θα προβείτε στα εξής βήματα:

α) Μπαίνετε στην Eφαρμογή του Μητρώου.

 • Επιλέγετε «Είσοδος στην Υπηρεσία» και συμπληρώνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet. Σημειώνουμε ότι ο καθένας που εισέρχεται στην εφαρμογή μπαίνει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet. Προσοχή στην περίπτωση των γυναικών που υποβάλλουν φορολογική δήλωση μαζί με τον σύζυγό τους: πρέπει να καταχωρίσουν τους κωδικούς που αντιστοιχούν στον προσωπικό τους ΑΦΜ και όχι αυτούς με τους οποίους υποβάλουν την κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγό τους, γιατί οι τελευταίοι κωδικοί αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του συζύγου τους.
 • Επιλέγετε «Είσοδος»
 • Επιλέγετε «Εξουσιοδότηση».
 • Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Αιτήσεις Διευθυντή Προσωπικού».
 • Επιλέγετε «Υποβολή Νέας Αίτησης Δ/ντή Προσωπικού.
 • Συμπληρώνετε τα πεδία: Τηλέφωνο, Κινητό, E-mail, .
 • Συμπληρώνετε το πεδίο ΦΕΚ Σύστασης/Τροποποίησης Φορέα. Η μορφή του πεδίου είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, π.χ.540/Α/1985. Εάν δεν υπάρχει ΦΕΚ σύστασης, το πεδίο μένει κενό).
 • Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φορέα.
 • Δεν συμπληρώνετε το πεδίο «Εποπτεύων Φορέας». Αυτό θα συμπληρωθεί αυτόματα όταν συμπληρώσετε το πεδίο «Φορέας».
 • Στο πεδίο Φορέας επιλέγετε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πλαίσιο «Ονομασία» γράφετε μία χαρακτηριστική λέξη από το φορέα σας, προκειμένου η εφαρμογή να σας φέρει όλη την ονομασία του. π.χ. για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γράφετε τη λέξη «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ», πατάτε «Εύρεση» και επιλέγετε τη σωστή τιμή από αυτές που θα φέρει η εφαρμογή.
 • Στο πεδίο «Η αίτηση αφορά αντικατάσταση Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» επιλέγετε ΝΑΙ. Από κάτω εμφανίζεται ένα πλαίσιο με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Πατάτε το βελάκι στα δεξιά και επιλέγετε τη Διεύθυνση Προσωπικού στην οποία θα πιστοποιηθείτε. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 επιλογές, προσέξτε να επιλέξετε αυτή που αντιστοιχεί στο φορέα σας.
 • Επιλέγετε «Υποβολή» για να ολοκληρώσετε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Το σύστημα αποστέλλει στο e-mail  που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική σας αίτηση σχετικό μήνυμα με την πορεία της πιστοποίησης σας.

β) Στέλνετε σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση πιστοποίησης. 

Υπόδειγμα: Αίτηση Αντικατάστασης Διευθυντή Προσωπικού 

γ) Όταν η αίτηση πιστοποίησης εγκριθεί, θα λάβετε μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική σας αίτηση.