Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

Στο αρχείο «Τιμές Πεδίων για Μαζική Συμπλήρωση» βρίσκονται όλες οι τιμές των πεδίων που συμπληρώνονται από λίστα, εκτός από τις τιμές του πεδίου «Ταχυδρομική Διεύθυνση Εργασίας» που θα ενσωματωθούν σύντομα.

 

Από το σχετικό excel επιλέγετε την κατηγορία προσωπικού που θέλετε να ενημερώσετε και ανάλογα με αυτή καθορίζονται τα πεδία αλλά και οι τιμές τους. Τα πεδία που δεν συμπληρώνονται για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Προσωπικού μαυρίζουν αυτόματα. Όταν βρείτε τις τιμές που αναζητάτε, κάνετε Copy και Paste μόνο τις τιμές για να μην σας φέρει και τη μορφοποίηση. Στις στήλες «Κλάδος» και «Ειδικότητα» που έχουν μεγάλο πλήθος τιμών μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο κελί «Αναζήτηση» την τιμή που ψάχνετε και πατώντας enter να εμφανιστούν οι σχετικές τιμές.