Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Δείτε σε αυτή τη σελίδα τις βασικές διαδικασίες του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναλυτικές οδηγίες για όλες τις διαδικασίες καθώς και τις εφαρμογές παρουσιάζονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης.

 Δείτε επίσης: