Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα & εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα στοιχεία καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο. 

Στηρίζεται στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή και εισάγει ηλεκτρονικές διαδικασίες στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολο του δημοσίου τομέα. 

Εκτός από εργαλείο χάραξης πολιτικής, μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο απλοποίησης διαδικασιών για κάθε Διεύθυνση Προσωπικού. 

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login