Δείτε σε αυτή τη σελίδα τους οδηγούς χρήσης των εφαρμογών


Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Αξιολόγησης

pdfΕγχειρίδιο- Ορισμός Συμμετεχόντων από τις Διευθύνσεις προσωπικού

pdfΕγχειρίδιο- Υποβολή έκθεσης από τους αξιολογούμενους

pdfΕγχειρίδιο - Οδηγός Ενεργειών για την Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2018


Οδηγίες εισαγωγής Οργανογραμμάτων, Θέσεων και Ειδικών Περιγραμμάτων

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2018


 

Οδηγίες Απόδοσης Ρόλων

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2018


Οδηγίες Χρήσης για την νέα εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

pdfΕγχειρίδιο - ΕΣΚ Συνολικά

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 4 - Υποβολή Αιτήσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 5 - Έλεγχος Προυποθέσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Σταδία 6 και 7 – Έλεγχος αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής  και Ολοκλήρωση Μετατάξεων

Τελευταία ενημέρωση 7 Δεκεμβρίου 2018


Οδηγίες Χρήσης για την εφαρμογή του Μητρώου

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 23 Ιουνίου 2015


Οδηγίες Χρήσης για την απόκτηση κωδικών TAXISnet

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουλίου 2011