Κινητικότητα

Οδηγίες Χρήσης για την νέα εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

pdfΕγχειρίδιο - ΕΣΚ Συνολικά

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 4 - Υποβολή Αιτήσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 5 - Έλεγχος Προυποθέσεων Μετακίνησης

pdfΕγχειρίδιο - Σταδία 6 και 7 – Έλεγχος αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής  και Ολοκλήρωση Μετατάξεων

pdfΕγχειρίδιο - Διαδικασία Συσχέτισης Μετακίνησης Υπαλλήλου με Θέση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Τελευταία ενημέρωση 7 Δεκεμβρίου 2018