Κινητικότητα

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2024

18843 θέσεις

2ος Κύκλος Κινητικότητας 2022

14.563 θέσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2022

15.722 θέσεις

2ος Κύκλος Κινητικότητας 2021

10.851 θέσεις

 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2021

11.392 θέσεις

Κύκλος Κινητικότητας 2020

12.221 θέσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2019

7.230 θέσεις

2ος Κύκλος Κινητικότητας 2018

5.440 θέσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2018

1.115 θέσεις - 2.218 αιτήσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017

801 θέσεις - 1.117 αιτήσεις