Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

  1. 1η ΚΥΑ Απογραφής υπ’ αριθμόν 2/37345/0004/4-6-2010 ΦΕΚ 784/τ.Β/2010 περί απογραφής προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»
  2. 2η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν 2/49931/0004/27-7-2010 ΦΕΚ 1135/τ.Β’/2010 περί τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ.
  3. 3η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28-9-2012 ΦΕΚ 2658/τ.Β’/2012 περί τροποποίησης της ΚΥΑ και Απογραφής των ΝΠΙΔ.
  4. 4η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24−12−2012 ΦΕΚ 3429/τ.Β’/2012 περί διασταύρωσης μισθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με την  Ε.Α.Π.
  5. 5η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5-12-2013 ΦΕΚ 3091/τ.Β’/2013  περι τροποποίησης της ΚΥΑ απογραφής των ΝΠΙΔ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.