Με τις απλές, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες που εισάγει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, επιδιώκεται η ανασυγκρότηση της δημόσια διοίκηση και η μεταρρύθμιση της προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.Με Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4440/2016, εισάγεται ενιαίο πλαίσιο και κανόνες για τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις στον δημόσιο τομέα.
Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο, ψηφιακό οργανόγραμμα για το σύνολο των υπηρεσιών και οι κενές οργανικές θέσεις αποκτούν «ταυτότητα», ώστε οι μελλοντικές προσλήψεις να είναι στοχευμένες. Με καίριες παρεμβάσεις κατοχυρώνεται η ουσιαστική αντιστοίχιση ανάμεσα στις δυνατότητες του υπαλλήλου και τις απαιτήσεις της οργανικής θέσης, χωρίς άλλες διαμεσολαβήσεις.
Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών κατά την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα διασφαλίζεται απόλυτα και οι υπάλληλοι δεν αιφνιδιάζονται. Επιπλέον, το ΕΣΚ  λαμβάνει υπόψη σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους, όπως η μετακίνηση υπαλλήλων στον τόπο συμφερόντων τους βάσει οικογενειακών ή βιοτικών αναγκών, επιλογές και ανάγκες που έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης. Οι μετακινήσεις αυτές δεν θα γίνονται πλέον μέσα από πελατειακά δίκτυα και αχαρτογράφητες διαδικασίες, αλλά θα προκύπτουν από την προκήρυξη θέσεων σε όλη την επικράτεια με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής. 
Μέχρι τώρα οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζονταν από αδικαιολόγητη γραφειοκρατική επιβάρυνση και άνιση πληροφόρηση –βασικοί άξονες της πελατειακής λογικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν υποστελεχωμένες και άλλες να απασχολούν περισσότερους υπαλλήλους από όσους χρειάζονται, χωρίς η διοίκηση να γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή σε ποια θέση υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 4440/2016 : Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224 - 02.12.2016 στις 02.12.2016 - "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 4369/2016, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Νόμος 4447/2016, ΦΕΚ 241Α - 23.12.2016 - Άρθρο 50

Νόμος 4456/2017, ΦΕΚ 24Α - 01.03.2017 - Άρθρο 38 "Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)"

Νόμος 4465/2017, ΦΕΚ 47Α - 04.04.2017-  Άρθρο 27 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016"

Νόμος 4472/2017, ΦΕΚ 74Α - 19.05.2017 - Άρθρο 100

Νόμος 4473/2017, ΦΕΚ 78Α - 30.05.2017 - Άρθρο 3 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ"

Νόμος 4479/2017, ΦΕΚ 94Α - 29.06.2017 - Άρθρο 12

 

Εγκύκλιος - 19 Δεκεμβρίου 2016: "Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224)"

Εγκύκλιος - 23 Δεκεμβρίου 2016: "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 )."

Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α’ 224)"

Εγκύκλιος - 9 Ιουνίου 2017: "Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύουν"

Εγκύκλιος - 1 Σεπτεμβρίου 2017: "Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)"

Εγκύκλιος - 5 Απριλίου 2018: "Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας"

Εγκύκλιος - 11 Μαΐου 2018: "Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική  εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης"

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.