Αξιολόγηση

 Για τη διαχείριση των Αξιολογήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4940/2022 λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Οδηγίες Χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής Αξιολόγησης 

pdfΕγχειρίδιο - Οδηγός Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Αξιολόγησης νόμου 4940/2022 – Αξιολόγηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων (1η Έκδοση)

pdfΕγχειρίδιο  - Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης νόμου 4940/2022 - Προετοιμασία των Αξιολογήσεων

pdfΕγχειρίδιο -  Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης νόμου 4940/2022 - Προετοιμασία των Αξιολογήσεων (2η Έκδοση) 

pdfΕγχειρίδιο -  Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης νόμου 4940/2022 – Αξιολόγηση Υφισταμένων (1η Έκδοση)

pdfΕγχειρίδιο  - Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν.4940/2022 στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) – 1η Έκδοση

Τελευταία ενημέρωση 23 Μαΐου 2024