Αξιολόγηση

  Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του ν. 4940/2022           Coaching στη Δημόσια Διοίκηση                    

 sxedio anaptiksis COVER                    Coaching COVER                       

 

  Mentoring στη Δημόσια Διοίκηση                    Η Συζήτηση Αξιολόγησης στο Πλαίσιο του ν. 4940/2022

 Mentoring COVER                     sizitisi COVER

Β. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οπτικοακουστικό υλικό για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α΄112)


«Το οπτικοακουστικό υλικό εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο το νέο σύστημα στοχοθεσίας που εφαρμόζεται σε φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον ν. 4940/2022 (Α΄112).»

https://www.youtube.com/watch?v=1OfU70JnqcU

 

 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Το Σύστημα Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης του Νόμου 4940/2022»

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4940/2022» και το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4940/2022».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στους συνδέσμους:

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4940/2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4940/2022

Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4940/2022

Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022