Αξιολόγηση

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προϊσταμένων από τους υφισταμένους:  WORD - PDF

Έντυπο Α΄ - Προϊσταμένων οργανικών μονάδων: WORD - PDF

Έντυπο Β΄ - Υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ: WORD - PDF

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη