Ψηφιακά Οργανογράμματα

Οδηγίες εισαγωγής Οργανογραμμάτων, Θέσεων και Ειδικών Περιγραμμάτων

Εγχειρίδιο (Απρίλιος 2018)

Εγκύκλιος οδηγιών (Οκτώβριος 2019)

Εγκύκλιος οδηγιών (Φεβρουάριος 2023)

Τελευταία ενημέρωση 14 Φεβρουαρίου 2023