Ψηφιακά Οργανογράμματα

Πλήρες ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέσιμο σε κεντρικό ιστότοπο, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των δημόσιων φορέων.

Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τις προβλεπόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα περιγράμματα τους.

Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.