Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ), με αντικείμενο την εξέταση αιτημάτων υπαλλήλων για: α)  απόσπαση/μετάταξη για σοβαρούς λόγους υγείας, β) απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης και γ) αμοιβαία μετάταξη, τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΚΕΚ από 1.11.2020 έως και 31.12.2020,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

- Για όσα αιτήματα η ΚΕΚ γνωμοδοτήσει θετικά, θα ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται σε κάθε αίτηση.

- Για όσα αιτήματα η ΚΕΚ γνωμοδοτήσει αρνητικά ή τα αναβάλλει, θα ακολουθήσει ανάρτηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και την αντίστοιχη αιτιολογία στην ιστοσελίδα της Απογραφής http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_kek.html (Κινητικότητα/Αποτελέσματα ΚΕΚ).  

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda