Σε συνέχεια της αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/7.4.2022, ΑΔΑ: 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο, εγκυκλίου του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 17η Απριλίου 2022.

Ο συνολικός πίνακας των διαθέσιμων θέσεων βρίσκεται αναρτημένος στη διαδρομή: http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html 

Η προθεσμία της α' φάσης υποβολής σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2023-2026 σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΒΞ46ΜΤΝ6-Ψ6Π) εγκυκλίου, παρατείνεται μέχρι και αύριο 10-03-2022 στις 23.59.

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης  και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381/11.1.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΚ046ΜΤΛ6-ΕΑ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28/02/2022.

Περαιτέρω - σχετικά με τη δυνατότητα επισήμανσης των ορισμών αξιολόγησης ως μη έγκυρων - σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί νέα λειτουργικότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης προκειμένου οι Διαχειριστές Αξιολόγησης Προσωπικού να έχουν τη δυνατότητα να προβούν και σε ακύρωση ορισμών αξιολόγησης που έχουν οριστεί με «κώλυμα».

Επισημαίνεται ότι, η ακύρωση ορισμών με «Κώλυμα» γίνεται μέσω του «ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» απ΄ όπου ο Διαχειριστής Αξιολόγησης Προσωπικού, αφού εντοπίσει τον προς ακύρωση ορισμό, ανοίγει τη φόρμα επιλέγοντας την «επεξεργασία» και στη συνέχεια - από το κάτω μέρος της οθόνης – επιλέγει την εντολή «Ακύρωση». Διευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα ακύρωσης μέσω του ορισμού συμμετεχόντων αφορά μόνο σε ορισμούς αξιολόγησης με κώλυμα ενώ ο έλεγχος εγκυρότητας και η ακύρωση των εκθέσεων αξιολόγησης εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της ενότητας «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ».

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ. 13226/28.6.2021 (ΦΕΚ 2871 Β’/01.07.2021) Υπουργική Απόφαση και την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, θα είναι διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’ στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Φτάνοντας στο τέλος του 2021,  θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε το 2022 με νέα δυναμική.

 Ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας καλές γιορτές και καλή χρονιά.

 Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

 Υπουργείο Εσωτερικών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τρίτη 30/11/2021.

Οι Αξιολογητές Α’, που έχουν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, καλούνται να συμπληρώσουν την βαθμολογία στις εκθέσεις αξιολόγησης και να τις υποβάλουν οριστικά το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει οριστικά τη βαθμολογία – ακόμα και αν έχει υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης - η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη