Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους φορείς που απασχολούν εργαζόμενους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ και απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου τα εξής: το προσωπικό αυτό εισάγεται με την εργασιακή σχέση «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ», η οποία δεν απαιτεί την συμπλήρωση εγκριτικής απόφασης στην εφαρμογή της απογραφής και την κατηγορία προσωπικού «ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ».

Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ δεν απογράφονται στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί της καταβολής των αποδοχών τους από τον Ο.Α.Ε.Δ. (π.χ. ωφελούμενοι του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»). 

Εγκύκλιος

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη