Κινητικότητα

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017

801 θέσεις - 1.117 αιτήσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2018

1.115 θέσεις - 2.218 αιτήσεις

2ος Κύκλος Κινητικότητας 2018

5.440 θέσεις

1ος Κύκλος Κινητικότητας 2019

7.230 θέσεις

Κύκλος Κινητικότητας 2020

12.221 θέσεις

 1ος Κύκλος Κινητικότητας 2021

11.392 θέσεις

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη