Οδηγοί Χρήσης

Δείτε σε αυτή τη σελίδα τους οδηγούς χρήσης των εφαρμογών. 


Οδηγίες Χρήσης για την νέα εφαρμογή του Μητρώου

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 23 Ιουνίου 2015


 

Οδηγίες Χρήσης για την απόκτηση κωδικών TAXISnet

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουλίου 2011

 


Οδηγίες Χρήσης για την νέα εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

pdfΕγχειρίδιο

Τελευταία ενημέρωση 14 Νοεμβρίου 2017