Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου

Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου

Προκειμένου για την εισαγωγή στο Μητρώο των Ειδικευόμενων Ιατρών, καθώς και των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Εισαγωγή Υπαλλήλων».
  2. Επιλέγετε «Νέα Πρόσληψη» και «Πρόσληψη με προσδιορισμό ΑΦΜ και Επωνύμου» και πατάτε «Επόμενο».
  3. Στην «Εργασιακή Σχέση» επιλέγετε ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» ή «ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ» κατά περίπτωση και πατάτε «Επόμενο».
  4. Συμπληρώνετε ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και στο πεδίο «Εγκριτική Απόφαση» πατάτε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πεδίο «Περιγραφή» γράφετε μία λέξη για αναζήτηση, π.χ. «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ» ή «ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και πατάτε «Εύρεση». Εμφανίζεται η επιλογή «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΑΤΡΟΙ - 60 Μήνες - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ». Επιλέγετε αυτή την τιμή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης του ιατρού. Κατόπιν, συμπληρώνετε το πεδίο «Λήξη Σύμβασης» με την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης του απογραφόμενου. Εάν η σύμβαση παραταθεί, τότε αλλάζετε ανάλογα το πεδίο «Λήξη Σύμβασης» με τη νέα ημερομηνία.
  5. Υπενθυμίζουμε ότι στο πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού» υπάρχουν οι τιμές «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ» καθώς «ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ» τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε κατά περίπτωση, κατά την ενημέρωση των στοιχείων τους.