Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 13.7.2017 148
Συμπλήρωση πεδίου «Απόφαση Κατανομής» για τακτικό προσωπικό, καθώς και «Εγκριτική Απόφαση» για έκτακτο προσωπικό που εξαιρείται από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 10.11.2016 16885
Μη υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης πεδίου «Τρόπος Διορισμού» 21.10.2015 7568
Απογραφή Σχολικών Καθαριστριών 7.10.2015 6978
Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων - Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων 16.9.2015 10903
Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου 8.6.2015 9731
Οδηγίες επαναφοράς διαθεσίμων 3.6.2015 6407
Οδηγίες για ένταξη και απένταξη από Ειδικά Καθεστώτα 3.6.2015 5763
Παραγωγική λειτουργία νέας εφαρμογής – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 27.5.2015 7652
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» 26.5.2015 9469
Νέα ιστοσελίδα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) 1.4.2015 29708
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΝΠΙΔ 1.10.2014 5482
Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση» 10.1.2014 5170
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Απογραφή προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων» 15.7.2013 5349
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 6.10.2012 4602