Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας - Αποσπάσεις 20.11.2017 527
Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 15.11.2017 2732
Συμπλήρωση πεδίου «Απόφαση Κατανομής» για τακτικό προσωπικό, καθώς και «Εγκριτική Απόφαση» για έκτακτο προσωπικό που εξαιρείται από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 15.11.2017 20666
Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 22.9.2017 908
Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 13.7.2017 1756
Μη υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης πεδίου «Τρόπος Διορισμού» 21.10.2015 8003
Απογραφή Σχολικών Καθαριστριών 7.10.2015 7516
Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων - Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων 16.9.2015 11877
Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου 8.6.2015 10255
Οδηγίες επαναφοράς διαθεσίμων 3.6.2015 6824
Οδηγίες για ένταξη και απένταξη από Ειδικά Καθεστώτα 3.6.2015 6194
Παραγωγική λειτουργία νέας εφαρμογής – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 27.5.2015 8086
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» 26.5.2015 10143
Νέα ιστοσελίδα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) 1.4.2015 32408
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΝΠΙΔ 1.10.2014 5972