Αξιολόγηση

Για την δημιουργία και διαχείριση της Αξιολόγησης δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

 

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Αξιολόγησης

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 1 - Ορισμός Συμμετεχόντων από τις Διευθύνσεις προσωπικού

pdfΕγχειρίδιο - Στάδιο 2 - Υποβολή έκθεσης από τους αξιολογούμενους

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2018

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη