Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση, η ειδική αναφορά «Εισαγωγή αριθμού έντυπων αξιολογήσεων» στην οποία έχουν πρόσβαση οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού μέσω της μικροεφαρμογής Στατιστικά», παραμένει διαθέσιμη για την καταχώριση του συνολικού αριθμού των εκθέσεων αξιολόγησης που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους. (σχετική η εγκύκλιος  με αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/ 46  /οικ. 26897/24-07-2018 «Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017» ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ).

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη