Ανακοινώσεις

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του 2020 λήγει την Κυριακή 19/9/2021. Από την Δευτέρα 20/9/2021 ξεκινά το επόμενο στάδιο καταχώρισης στοιχείων συνέντευξης και βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16-9-2021 (ΑΔΑ : ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.»

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη