Ανακοινώσεις

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη σχετική εγκύκλιο ( σελ.10 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.2021, ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ), χθες 15.9.2021, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2021. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 15.9.2021 οι φορείς υποδοχής έπρεπε να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης . Προκειμένου για τις αποφάσεις μετάταξης, αυτές είτε θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί μέχρι και τις 15.9.2021 ή  να έχουν αντιστοίχως λάβει κατ΄ ελάχιστον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι φορείς καλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου μας.  

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη