Ανακοινώσεις

Παρατείνεται η προθεσμία για τους αξιολογούμενους μέχρι τις 13 Μαΐου 2019 και επανακαθορίζονται τα χρονικά στάδια για τις αντίστοιχες ενέργειες των αξιολογητών.

Ειδικότερα, οι νέες προθεσμίες καθορίζονται  ως εξής:

  • Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019
  • Αξιολογητές Α΄: 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019
  • Αξιολογητές Β΄: 12 έως 30 Ιουνίου 2019

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αξιολόγησης παραμένει η 30ή Ιουνίου 2019

Δείτε περισσότερα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 2 /οικ. 17513/2-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΥΠ465ΧΘΨ-ΤΗΟ) 

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη