Ανακοινώσεις

Οι οργανικές θέσεις κατανέμονται σύμφωνα με την απόφαση κατανομής εκεί που ανήκουν (π.χ. η θέση ΠΕ Διοικητικού που καλύπτεται από υπάλληλο που ασκεί χρέη προϊσταμένου Δ/νσης θα αναρτάται κάτω από τη μονάδα «Διεύθυνση»).

Οι θέσεις που καλύπτονται από υπαλλήλους που ασκούν χρέη προϊστάμενου θα μένουν χωρίς περίγραμμα.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη