Ανακοινώσεις

Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των φορέων και προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον διοικητική επιβάρυνση στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η λειτουργικότητα της εφαρμογής για τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκυρότητας  εντός της ανωτέρω προθεσμίας

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη