Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών την Πέμπτη 9 Μάϊου 2019 καθώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής την Πέμπτη 9 Μαΐου, το Σάββατο 11 Μαΐου και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή, όπως το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρατείνεται η προθεσμία για τους αξιολογούμενους μέχρι τις 13 Μαΐου 2019 και επανακαθορίζονται τα χρονικά στάδια για τις αντίστοιχες ενέργειες των αξιολογητών.

Ειδικότερα, οι νέες προθεσμίες καθορίζονται  ως εξής:

  • Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019
  • Αξιολογητές Α΄: 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019
  • Αξιολογητές Β΄: 12 έως 30 Ιουνίου 2019

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αξιολόγησης παραμένει η 30ή Ιουνίου 2019

Δείτε περισσότερα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 2 /οικ. 17513/2-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΥΠ465ΧΘΨ-ΤΗΟ) 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εντός της οποίας ο κάθε αξιολογούμενος, υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας, συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης  που τον αφορούν, λήγει την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι, το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου. Παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού για την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας κατά την οποία ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, δηλαδή από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 , προκειμένου στις 6 Μαΐου 2019, ημερομηνία κατά την οποία εκκινεί η προθεσμία του Αξιολογητή Α΄, τα συμπληρωμένα έντυπα να έχουν διαβιβαστεί από τη Δ/νση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Το έντυπο του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 ΥΑ, είναι διαθέσιμο στη διαδρομή Αξιολόγηση - > Έντυπα αξιολόγησης.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη