Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των φορέων και προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον διοικητική επιβάρυνση στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η λειτουργικότητα της εφαρμογής για τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκυρότητας  εντός της ανωτέρω προθεσμίας

Η εφαρμογή της αξιολόγησης δε θα λειτουργεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2017 σύμφωνα με την σχετική Εγκύκλιο.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) οι κενές θέσεις των φορέων για κάλυψη με μετάταξη και οι ανάγκες των φορέων για κάλυψη με απόσπαση, μετά από την έγκριση των σχετικών αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή έως και την Τρίτη 13/11/2018.

Θέσεις προς κάλυψη:

 • Σύνολο Θέσεων: 5.442
  • Σύνολο Φορέων: 165 
  • 4.756 για κάλυψη με μετάταξη
  • 686 για κάλυψη με απόσπαση
  • 869 θέσεις κατηγορίας ΥΕ
  • 1.421 θέσεις κατηγορίας ΔΕ
  • 937 θέσεις κατηγορόας ΤΕ
  • 2.200 θέσεις κατηγορίας ΠΕ
  • 15 θέσεις κατηγορίας ΕΕΠ
  • 266 ΙΔΑΧ
  • 4.490 Μόνιμοι

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ή εδώ.

Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας για κάλυψη 5.481 θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο του β’ κύκλου του 2018, καθώς και για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ.

Συνεδρίασε στις 22/10/2018, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και αφού εξέτασε αιτήματα 165 φορέων, ενέκρινε την κάλυψη 5.481 θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά, ενέκρινε αιτήματα για την κάλυψη 4.754 θέσεων μέσω μετατάξεων και 727 μέσω αποσπάσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη