Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των ενδιαφερομένων, η εφαρμογή «Αξιολόγηση» θα παραμείνει ενεργή για την υποβολή εκθέσεων από τους Α΄ Αξιολογητές , σήμερα 11 Ιουνίου και αύριο 12 Ιουνίου 2019, μέχρι τις 23.59. Ως εκ  τούτου,  η εφαρμογή για τους Β’ Αξιολογητές θα είναι ενεργή από τις 13 Ιουνίου 2019.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών την Πέμπτη 9 Μάϊου 2019 καθώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής την Πέμπτη 9 Μαΐου, το Σάββατο 11 Μαΐου και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή, όπως το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρατείνεται η προθεσμία για τους αξιολογούμενους μέχρι τις 13 Μαΐου 2019 και επανακαθορίζονται τα χρονικά στάδια για τις αντίστοιχες ενέργειες των αξιολογητών.

Ειδικότερα, οι νέες προθεσμίες καθορίζονται  ως εξής:

  • Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019
  • Αξιολογητές Α΄: 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019
  • Αξιολογητές Β΄: 12 έως 30 Ιουνίου 2019

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αξιολόγησης παραμένει η 30ή Ιουνίου 2019

Δείτε περισσότερα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 2 /οικ. 17513/2-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΥΠ465ΧΘΨ-ΤΗΟ) 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εντός της οποίας ο κάθε αξιολογούμενος, υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας, συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης  που τον αφορούν, λήγει την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη